lundi 12 juillet 2010

BONSOIR MONSIEUR CHU // Thể thao & Văn hóa

Article dans le magazine vietnamien "Thể thao & Văn hóa"
Article on the vietnamese magazine "Thể thao & Văn hóa"

Extract :
“… Phim là những lát cắt chân thực về cuộc sống Sài Gòn, ở đó có những hình ảnh đầy sinh động: cánh đồng, con chuồn chuồn ớt, tiếng người cười nói ở khu Chợ Lớn, tiếng ồn ào phố xá của Sài Gòn...
This movie shows vivid images of the real life in Saigon... …”

http://thethaovanhoa.vn/176N20100709162325088T133/xem-tay-lam-phim-hoat-hinh-ta-ngac-nhien-chua.htm

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire